2003
2001
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Пълни тенхнически характеристики на следните модели