1995
1994
1992
1991
1990
Пълни тенхнически характеристики на следните модели